Ga terug

Dale International

Wolfswinkel 4
6021 ED Budel (NL)

 

In deze privacyverklaring treft u informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren bij onze (incasso)werkzaamheden.

 1. Gegevens schuldenaar
  We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar (degene(n) die verantwoordelijk is of zijn, voor de betaling van een schuld). Indien er sprake is van een (wettelijk) vertegenwoordiger of een gemachtigde, dan worden ook een aantal (contact)gegevens van deze persoon verzameld en gebruikt.

 2. Reden van het verzamelen van gegevens
  Volgens onze opdrachtgever is er sprake van een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld namens haar te innen. We zoeken daarom contact met de schuldenaar en hebben daarvoor (contact)gegevens nodig. We mogen de gegevens van de schuldenaar hiertoe verzamelen en gebruiken.

 3. Gegevens door onze opdrachtgever verstrekt
  Het bedrijf, de persoon of de organisatie die aanspraak maakt op een openstaande schuld (de opdrachtgever) heeft ons opdracht gegeven om de schuld namens haar te innen en de schuldenaar te benaderen.  De opdrachtgever vertrekt hiertoe de (contact)gegevens van de schuldenaar. Tevens verstrekt de opdrachtgever informatie over de openstaande schuld en schuldbedrag.

 4. Gegevens door de schuldenaar verstrekt
  De informatie die de schuldenaar verstrekt (middels e-mails, brieven, whatsapp, telefoongesprekken, persoonlijke gesprekken aan de deur, of aan de balie). Deze gegevens worden gebruikt indien het belangrijk is, bij het incasseren van de schuld.

  Dale International verzamelt óf gebruikt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over afkomst, geloof of gezondheid), voor zover deze niet belangrijk zijn bij het incasseren van de schuld.

  Cookies

  Functionele cookies
  Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u onze website op een prettige manier kunt gebruiken en snel is.

  Analytische cookies
  Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht in het gebruik van onze website. We maken hiervoor gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden getoetst. Zo kunnen we onder andere fouten en ongemakken opsporen, verbeteringen testen en de gebruikerservaring optimaliseren. 

  Cookies verwijderen of uitschakelen
  De functionele cookies van dale-int.com en equichecker.com verdwijnen automatisch als u uw browser sluit. Andere cookies blijven langer staan, maar kunt u via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Maar let wel op: het kan zijn dat de website dan minder goed te gebruiken is.

 5. Gegevens door ons kantoor verzameld
  Als onderdeel van de incassowerkzaamheden is het mogelijk dat openbare bronnen worden geraadpleegd; zoals bijvoorbeeld het centraal insolventieregister, het curatele- en Bewind register, het huwelijksgoederenregister en de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  Als onderdeel van de incassowerkzaamheden is het mogelijk dat we het adres van de schuldenaar bezoeken en de gegevens uit een (gespreks)verslag verzamelen, tevens verzamelen wij gegevens van de woonomgeving en type woning.
  Als onderdeel van de incassowerkzaamheden is het mogelijk dat gegevens worden opgevraagd die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de incassovordering en het bepalen van een verdere strategie.

 6. Cameratoezicht
  In ons kantoor is cameratoezicht van toepassing.

 7. Het delen van gegevens

  Opdrachtgever
  Dale International heeft veel contact met haar opdrachtgevers. Er wordt informatie gedeeld over de voortgang van de incassovordering, genomen maatregelen, contactverzoeken- en momenten, eventuele (deel)betalingen, eventuele gemaakte (betaal)afspraken, eventueel historisch- en actueel betaalgedrag in andere incassovorderingen en eventuele disputen.

  Deurwaarder
  De gegevens van de schuldenaar kunnen gedeeld worden met gerechtsdeurwaarders- kantoren. De gegevens die we delen zijn onder andere adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis. De gerechtsdeurwaarder is in dit geval volledig verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van de schuldenaar. 

  Overige derden
  Dale International kan gegevens verstrekken aan andere instanties, indien dit belangrijk is bij het incasseren van de schuld. Het doel kan zijn om bepaalde gegevens te verkrijgen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de incassovordering en het bepalen van een verdere strategie.

 8. Bescherming & bewaren van gegevens
  Dale International neemt passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van gegevens. Deze maatregelen worden ook periodiek getoetst. Het doel is de gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens worden niet langer bewaard dan dat nodig is, met in acht name van een eventuele wettelijke minimale bewaartermijn.

 9. Verwerking van persoonsgegevens
  In het kader van haar werkprocessen maakt Dale International gebruik van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Dale International verrijkt en analyseert gegevens om het incassotraject en de communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de persoonlijke situatie van de schuldenaar.

  Daarnaast gebruikt Dale International een model om te bepalen of de vordering door de schuldenaar ineens, of in termijnen betaald kan worden. Daarmee voorkomen we dat we de schuldenaar en opdrachtgever belasten met onnodige kosten. Het model maakt gebruik van historisch- en actueel betaalgedrag o.a. uit eventuele andere schuldvordering met dezelfde schuldenaar.

 10. Rechten van schuldenaar
  De schuldenaar heeft de navolgende rechten:
  - Inzagerecht
  - Recht op correctie
  - Bezwaar tegen het gebruiken van gegevens
  - Recht op wissen van gegevens 

  Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van de identiteit van de schuldenaar.
  Na ontvangst van het verzoek, verzoeken wij de schuldenaar om op onze vestiging langs te komen ter vaststelling van de identiteit. Na het positief vaststellen van de identiteit zal Dale International trachten binnen een termijn van 4 weken te antwoorden (indien dit niet lukt, kan de termijn worden verlengd).

  Dale International kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet te corrigeren, niet te verwijderen óf een bezwaar af te wijzen, om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen, dan wel indien van belang voor de inning van een schuld.

 11. Bij vragen en/of opmerkingen inzake het gebruik van gegevens
  Contactgegevens bevoegd functionaris;
  De heer S. D’Alessandro
  Dale International
  Wolfswinkel 4
  6021 ED Budel (NL).
  T. 0495-586326
  E. info@dale-int.com

 12. Toezichthouder
  De Nederlandse toezichthouder betreffende gegevensbescherming is;
  Autoriteit Persoonsgegevens
  Bezoekadres:
  Bezuidenhoutseweg 30 (alleen op afspraak)
  2594 AV Den Haag
  Postadres:
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag
  T. 0900-2001201

 13. Aanpassing van deze privacyverklaring
  We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. Deze verklaring kan derhalve worden aangepast. Op onze website www.dale-int.com treft u de meest actuele privacyverklaring van ons kantoor. Op verzoek kunnen wij u een actuele privacyverklaring toezenden per e-mail.

Ga terug